Sådan handler du

Her er liste over, hvad du kan og skal gøre, hvis du har mistanke om vold eller seksuelle overgreb.

Har du mistanke om vold mod et barn:

  • Skriv dine observationer ned
  • Drøft observationerne med din leder
  • Hvis det er din vurdering, at der er et reelt problem, så SKAL du kontakte de sociale myndigheder.
  • Underretningspligten gælder den enkelte medarbejder, og du behøver ikke være enig med din leder for at foretage en underretning.
  • Overvej, om forældrene skal inddrages. Husk: Hvis en mistanke om vold er rettet mod forældrene, så må I ikke inddrage forældrene!
  • Hvis du ikke oplever, at kommunen handler, kan du underrette
    Det Sociale Ankenævn om din bekymring:

Udveksling af oplysninger
Når kommunen modtager en underretning, kan kommunen have behov for at indhente oplysninger til at vurdere, om der skal iværksættes hjælpeforanstaltninger eller andre foranstaltninger. Oftest vil kommunen henvende sig til personer, som i det daglige har et nært forhold til barnet; fx pædagoger, lærere, familiemedlemmer mv.

Offentligt ansatte, som via deres arbejde har kendskab til barnets forhold, kan videregive fortrolige oplysninger til kommunen jf. reglerne i kap. 8 i Sagsbehandlingsloven.