Fysisk vold

Hvad gør den fysiske vold ved barnet?
Det er altid skadeligt for børn at blive udsat for vold.

Børnene risikerer ikke blot at få blå mærker - det kan også ende med alvorlige skader og måske endda med varige mén.

Især er helt små børn sårbare og risikerer at blive hæmmet i deres udvikling. Hvis små børn bliver rusket, risikerer de at få hjerneskader og i sjældne tilfælde at blive blinde. Systematisk vold kan også medføre varige skader hos ældre børn.

Fysisk vold påfører ikke mindst psykisk og følelsesmæssig skade på børn. Et barn, der bliver opdraget med trusler og fysisk vold, kan blive frygtsomt eller aggressivt. Vold står i diametral modsætning til en stimulerende og tryg opvækst.

Konsekvenser i voksenlivet
Fysisk vold vil ofte forfølge et barn op gennem voksenlivet. Bl.a. kan et barn, der har været udsat for vold i opvæksten, få sværere ved som voksen at indgå i sociale relationer og etablere et parforhold. Evnen til at lære kan også blive påvirket og gøre det svært at gennemføre en uddannelse eller fastholde et job.

Volden kan desuden have konsekvenser, når barnet i voksenlivet bliver forælder. Måske ved han/hun godt, at vold mod børn er forkert, men volden i opvæksten har gjort ham/hende dårlig til at håndtere konflikter og måske også aggressiv.

Det, der sker, er, at den voksne viderefører handlemønstre, som han/hun instinktivt kender fra sin egen barndom.