Hvad gør vold ved børn?

Hvilke konsekvenser har fysisk og psykisk vold for barnet?

Mulige følger for børn, der bliver udsat for fysisk vold:

 • Aggressiv adfærd
 • Vanskeligheder med at håndtere konflikter
 • Posttraumatiske efterreaktioner
 • Angstpræget adfærd
 • Forsinkelser i social, kognitiv og følelsesmæssige udvikling
 • Vanskeligheder med koncentration og indlæring
 • Selvskadende adfærd
 • Tristhed og depression
 • Mindre fysiske skader, blå mærker, rifter o.l.
 • Større fysiske skader, fx forstuvninger, knoglebrud, hjerneskader og i værste fald døden
 • Psykiske skader, fx kan barnet blive frygtsomt, tilbageholdende og hæmmet i sin udvikling
 • Lavt selvværd, selvmordstanker og selvmordsadfærd
 • Problemer i voksenlivet, fx i arbejdslivet eller familielivet

Mulige følger for børn, der bliver udsat for psykisk vold:

 • Indesluttethed og frygtsomhed
 • Trist eller direkte deprimeret
 • Aggressivitet
 • Hæmmet i sin udvikling
 • Problemer med indlæringsevne og koncentration
 • Social isolation
 • Dårligt selvværd
 • Manglende selvtillid, hjælpeløshed og tendens til at give op ved nye udfordringer
 • Selvdestruktiv adfærd
 • Forøget selvmordstendens
 • Spiseforstyrrelser – over- eller undervægtig
 • Problemer i voksenlivet, fx i arbejdslivet eller familielivet