MIO

Børnetalsmanden, Børnerådet og Børnerettighedsinstitutionen blev etableret i 2012 ved Inatsisartutlov nr. 11 af 22. november 2011 om Børnetalsmand og Børneråd.

Børnetalsmanden skal sikre og fremme børn og unges interesser i samfundet med udgangspunkt i FN’s Børnekonvention. Børnetalsmanden kan bl.a. rådgive og vejlede offentlige og private institutioner.

Børnetalsmanden kan ikke træffe afgørelser i enkeltsager, men kan komme med udtalelser og har adgang til information om børns vilkår i offentlige og private institutioner.

Børnerådet består af 6 medlemmer og Børnetalsmanden, som er formand. Børnerådet er siddende i en treårig periode og består af 3 fagfolk med indsigt i børns udvikling, skoleliv, kultur og fritid, sundhed, retsstilling og børn med særlige behov, som er udpeget af Naalakkersuisut samt 3 repræsentanter udpeget af NGO og private institutioner.

Læs mere om MIO her