Psykisk vold

Hvad gør den psykiske vold ved børn?
Psykisk vold i barndommen kan have lige så alvorlige konsekvenser som fysisk og seksuel vold. Det er en form for vold, som ikke umiddelbart er synlig, og symptomerne kan være mere diffuse end ved andre former for vold.

Når et barn bliver udsat for vedvarende ydmygelser eller får tillagt en fastlåst negativ rolle, har det betydning for barnets selvværd og kan føre til en grundlæggende følelse af skam, hjælpeløshed og uværdighed. Det, at have gentagne oplevelser med at blive ignoreret eller truet, kan have alvorlige udviklingsmæssige følgevirkninger. Barnet kan få adfærdsproblemer, sociale problemer og vanskeligheder med koncentration.

Undersøgelsen ’Børn i Grønland’ (2008) viser, at ca. 12 % af forældrene mere eller mindre bevidst straffer deres børn ved at ignorere dem.

Konsekvenser i voksenlivet 
Psykisk vold har også konsekvenser ind i voksenlivet. Oplevelserne som barn gør det sværere for den voksne at indgå i sociale relationer og fx etablere et parforhold. Evnen til indlæring kan også være påvirket og gøre det sværere at gennemføre en uddannelse eller fastholde et job.

Volden kan også få konsekvenser, når barnet som voksen selv bliver forælder. Vedkommende ved måske godt, at det er forkert at udsætte børn for isolation, trusler og nedværdigelse, men omstændighederne har gjort ham eller hende til en dårlig problemløser.