Tegn og signaler

Hvilke tegn og signaler skal du være opmærksom på?
Som voksne skal vi altid være parate til at se og lytte efter tegn hos børn. Der kan især være grund til at reagere, når børn pludselig ændrer adfærd, eller når flere bekymrende tegn og signaler viser sig på samme tid.

Tegn og signaler der viser, at et barn mistrives og måske bliver udsat for vold:

  • Fysiske symptomer som fx blå mærker o.l.
  • Vrede og tilsyneladende ubegrundede raseriudbrud
  • Voldelig adfærd og vanskeligheder med at håndtere konflikter
  • Meget sygefravær
  • Angst for at gå hjem - eller løber hjemmefra
  • Indesluttethed og mistænksomhed
  • Undvigende eller afvisende opførsel over for voksne
  • Overfladiske relationer til venner og legekammerater
  • Somatiske reaktioner som ondt i maven, ondt i hovedet o.l.
  • Nervøs og angstpræget opførsel

Det er vigtigt at understrege, at der ikke altid er sikre tegn på, at et barn har været udsat for vold. De nævnte tegn og signaler betyder det ikke nødvendigvis, at barnet har været udsat for vold.

Ofte skammer børn sig over, at de er udsat for vold og prøver at skjule det. Andre er tilsyneladende upåvirkede og uden symptomer. Tegn og signaler er altså ikke et bevis på, at der er tale om vold – men de bør altid føre til, at du som fagperson overvejer situationen og dine muligheder for at handle.

Udover tegn og signaler kan du direkte være vidne til vold mod et barn. Her bør du være opmærksom på, hvad der sker, og forsøge at stoppe volden, kontakte kommunen eller i grove tilfælde kontakte politiet. Børn, der bliver udsat for vold, har brug for mindst én voksen, der vil lytte til dem og sørge for, at volden stopper.