IPIS

Fagpersoner, som arbejder med eller rådgiver personer med handicap, kan søge råd og vejledning hos IPIS, der er et landsdækkende videns- og rådgivningscenter for handicap.

IPIS har til opgave at:

  • Indsamle, udvikle og formidle viden gennem relevante kanaler
  • Henvise til relevant faglig ekspertise
  • Opbygge og vedligeholde faglige netværk
  • Opbygge og vedligeholde informationsdatabaser og biblioteksfunktioner
  • Administrere lukkede chatrooms for interessegrupper.
  • Foretage informationssøgning
  • Følge såvel national som international forskning
  • Afholde kurser og konferencer
  • Udgive bøger, tryksager, nyhedsbreve, DVD´er m.m.
  • Yde rådgivning såvel skriftligt som telefonisk.

www.ipis.gl