Vold begået af personer med handicap

Personer med et handicap, nok især personer med et kommunikationshandicap, og med store sensoriske vanskeligheder (f.eks. personer med autisme, ADHD el. lignende) kan udvise en aggressiv og voldelig adfærd. Adfærden er ofte udtryk for magtesløshed – personer forstår ikke, hvad der sker, eller andre forståer ikke, hvad personen har behov for i situationen.

En aggressiv eller voldelig adfærd har forskellig karakter og baggrund hos personer med handicap. Det handler ofte om, at personen har en kontakt- og kommunikationsforstyrrelse. Han/hun forstår ikke det sociale liv omkring sig og/eller kan ikke gøre sig forståelig.

Vold kan fx opstå i forbindelse med:

  • En persons blotte adfærd, fx hurtige og voldsomme bevægelser, som kan forskrække og skabe angst
  • Pjatteri, der udvikler sig til eller bliver opfattet som drilleri/mobning
  • Ubevidste krænkelser af den handicappedes personlige rum/intimsfære
  • Indre kaos, frustration eller irritation, der får afløb i verbale trusler, slag eller spark m.m.
  • Kontakt- eller kommunikationsforsøg, der bliver misforstået
  • Tvangsprægede handlinger, der ubevidst bliver hindret
  • Psykotiske anfald

Forebyggelse af voldelige episoder må tage udgangspunkt i den enkelte persons situation og handicap.