Vold mod anbragte børn

Der kan opstå vold mellem børn på døgninstitutioner og opholdssteder, som personalet ikke kan gribe ind over for, fordi de til tider ikke er til stede, når volden sker.

Hvis børn vokser op i familier præget af vold, lærer de selv at bruge vold. Det er umuligt at garantere, at der ikke opstår voldsepisoder mellem børn på døgninstitutioner og opholdssteder, som personalet ikke opdager, medmindre børnene selv beretter om det. Det kan være mobning, fysisk vold eller seksuelle overgreb. Det er et stort problem, når man tænker på, at børnene netop ofte er anbragt uden for hjemmet for at blive beskyttet mod vold og overgreb.

På døgninstitutioner og opholdssteder har børn som regel en kontaktperson tilknyttet, som de kan betro sig til. Imidlertid kan forebyggelse mod vold og overgreb have vanskelige betingelser. De ansatte har skiftende arbejdstider og er derfor ikke altid tilgængelige for de børn, der har behov for at betro sig til dem.

Det kan være direkte omsorgssvigt, når børn må undvære deres kontaktperson. Hvis et barn er i klemme, eller er udsat for vold, er det svært at vente på at kunne betro sig til en voksen. Ikke alle børn tør betro sig til en hvilken som helst voksen.