Vold mod personer med handicap

Definitionen af vold kan ændre sig, når den voldsramte er handicappet. Handlinger, der normalt ikke bliver opfattet som overgreb, kan være overgreb, når der er tale om en person med handicap. Volden kan være både aktiv og passiv.

Eksempler på vold som den kan komme til udtryk overfor personer med handicap:

Fysisk eller seksuel vold kan være at:

  • Nægte en handicappet person vigtig medicin eller hjælpemidler
  • Skubbe en handicappet ud af personens kørestol
  • Sætte en handicappet person, der ikke kan gå, foran en varm ovn
  • Afpresse en handicappet person for seksuelle tjenester til gengæld for den hjælp, personen er afhængig af
  • At berøre kønsdele unødvendigt under pleje

Psykisk eller økonomisk vold kan være at:

  • Forlade en handicappet person på ubestemt tid, uden mulighed for at få hjælp, eller undlade at hjælpe personen
  • Fjerne en handicappet persons hjælpemidler
  • Give en handicappet person øgenavne om hans/hendes handicap
  • Nedværdige en handicappet person og påstå, at han/hun simulerer handicappet for at få hjælp
  • Udnytte en handicappet person til at få penge
 

Kriminallovens §§ 89 og 91 omfatter bestemmelser om vold, trusler og strafbare svigt, herunder at hensætte fx en handicappet person i en hjælpeløs tilstand eller forlade en handicappet person i helbredstruende situation ved fx at undlade at give medicin eller undlade at hjælpe i en farlig situation, hvor hjælpen ikke udgør en fare for eget helbred.