Samtalen

Samtalen med en voldsramt handicappet

  • Vurder om der er behov for hjælp til et evt. kommunikationshandicap, og om der er brug for at finde et handicapvenligt mødested
  • Giv dig tid til at lytte efter personens sorg, mere end de praktiske problemer.
  • Behandl personen ligeværdigt. Spørg hvad du kan hjælpe med, frem for at ”vide det”. Det gælder også hjælpen til en eventuel fraflytning fra hjemmet. Henvend dig direkte til personen; ikke til en eventuel hjælper.
  • Husk at mange handicaps kan ligne nedsat intelligens, men ikke er det, og at personen ikke er et kønsløst objekt, der først og fremmest skal plejes og behandles.

Vigtige spørgsmål ved handicap

  • Hvordan er udsigterne til at få forældremyndighed over evt. børn, hvis personen forlader sin partner?
  • Hvem får den handicapegnede bolig, personen måske er afhængig af?
  • Beholder personen sin hjælp, f.eks. hjemmehjælp, sygepleje, støtte- og kontaktperson eller en personlig hjælper?
  • Hvordan kan personen komme ud og omkring – fx for at handle ind (transport)?

Det er en kommunal opgave at yde støtte og rådgivning i forhold til ovenstående spørgsmål og behov.